Cafékväll 8 november - temavecka hälsa & rörelse

Cafékväll 8 november - temavecka hälsa & rörelse

Vi går igenom innehåll i årets sista temavecka som startar den 5/12.

Från Riksförbundet deltar:
Nina Norén, kommunikatör
Jennifer Blomkvist, samordnare av föreningsstöd
Elin Pietras, folkbildningsutvecklare

Dag: 8 november
Tid: kl. 18.30-20.00
Plats: teams - Möteslänk skickas ut den 7 november till anmäld e-postadress