Nominering till val på förbundsstämman 2023

Nominering till val på förbundsstämman 2023

Valberedningen har nu öppnat för lokalföreningarna att nominera personer till Riksförbundet Attentions styrelse och andra förtroendeposter för mandatperioden maj 2023-maj 2025.

OBS! De personer föreslår ska vara tillfrågade och kunna avsätta den tid som krävs. Ange fullständigt namn, kontaktuppgifter och annat som det är bra att känna till.

Nomineringar är viktiga för att vi ska få en brett sammansatt och engagerad styrelse. Även du som önskar att nuvarande ledamöter bör kvarstå uppmanas att nominera.

Sista dag för nominering är den 1/2 2023, därefter tas inga nomineringar emot.
Man kan nominera flera personer till olika val, se alternativ nedan.

Har du frågor eller vill prata med valberedningen så kontakta Christina Wendin, sammankallande
E-post: Christina.wendin@hotmail.com
Tel: 073-067 87 36

Du kan nominera till någon av följande uppdrag:
- Ordförande
- Vice Ordförande
- Styrelseledamot
- Suppleant
- Förtroendevald Revisor
- Valberedning