Nominering till val på förbundsstämman 2021

Nominering till val på förbundsstämman 2021

Valberedningen har nu öppnat för lokalföreningarna att nominera personer till Riksförbundet Attentions styrelse för mandatperioden maj 2021-maj 2023. Obs att de du föreslår ska vara tillfrågade och beredda att avsätta den tid och det engagemang som krävs. Ange fullständigt namn, kontaktuppgifter och annat som det är bra att känna till.

Nomineringar är viktiga för att vi ska få en brett sammansatt och engagerad styrelse. Även du som önskar att nuvarande ledamöter bör kvarstå uppmanas att nominera.

Sista nomineringsdag är den 1/2 2021, därefter tas inga nomineringar emot.
Man kan nominera flera personer till olika val, se alternativ nedan.

Har du frågor eller vill prata med valberedningen så kontakta Birgitta Engholm, sammankallande
E-post:
birgittaengholm1@gmail.com via mejl eller tfn 073-508 35 60 eller Bengt Westling, 070-200 31 84.

Du kan nominera till någon av följande uppdrag:
- Ordförande
- Vice Ordförande
- Styrelseledamot
- Suppleant
- Förtroende vald Revisor
- Valberedning